Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2010

Προς κήνσορες και θεράποντες

Αρθρο 370α του Ποινικού Κώδικα: "Οποιος αθέμιτα παγιδεύει ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο πρεμβαίνει σε τηλεφωνική σύνδεση ή συσκευή με σκοπό να πληροφορηθεί ή να μαγνητοφωνήσει το περιεχόμενο συνδιάλεξης μεταξύ τρίτων τιμωρείται με φυλάκιση ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ενός έτους".
Τα ως άνω ισχύοντα για κάθε υποψιασμένο, αφελή ή απλώς υπεράνω του Νόμου πολίτη αυτής της Ερημης Χώρας:
α. Λένε τίποτε στον κήνσορα κάθε δημοκρατικής νομιμότητας και ηθικής, εκδότη, κυριακάτικο αρθρογράφο και διακεκριμένο νομικό κ. Θανάση Τεγόπουλο;
β. Σημαίνουν νομικά οτιδήποτε, μικρό ή μεγάλο, σε κάθε αρμόδιο ή αναρμόδιο θεράποντα και λειτουργό της δικαιοσύνης αυτού του τόπου;
Υποσημείωση: Κάθε μέλος της δημοσιογραφικής συντεχνίας εξαιρείται. Οποιοσδήποτε άλλος ενδιαφερόμενος παραπέμπεται στις παραινέσεις του Γιάννη Βλαστάρη στους συντάκτες της "Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας", στην ανοιχτή επιστολή του προς αυτούς στις 4.1.2010: "...Στο μεταξύ, να προσέχετε τα τηλέφωνα και τα mail σας. Η "εφημερίδα των συντακτών" ίσως και έχει ΗΔΗ ΓΙΝΕΙ "εφημερίδα των κοριών"

Δεν υπάρχουν σχόλια: